Ванеса, 02.10.2021г.

Благодарим ви, Фолклорна Формация "Българка" бяхте страхотни, дори и кума вдигнахте ????????