Валентина Йорданова, 16.09.2021г.

А ние от отдел "Международно сътрудничество" Ви благодарим, че стимулирахте интереса им към българския фолклор по толкова вълнуващ начин! ????